Loading...
 

Menjadikan Perniagaan Berfungsi untuk Orang Kampung

OA Organik (sebelum ini dikenali sebagai OA Organics) adalah projek utama YKPM semasa. Ini adalah kerjasama dengan masyarakat Orang Asli di Ulu Gumum dan Melai, Pekan, Pahang dalam menjalankan projek ekonomi pertanian.

Objektif utama projek ladang adalah untuk meningkatkan pendapatan isi rumah keluarga yang terlibat dan menjadikan mereka pemilik ekuiti. Projek perpaduan masyarakat ini bertujuan untuk membina masyarakat yang adil melalui perniagaan yang adil yang memelihara budaya, persekitaran dan martabat Orang Asli.

Sehingga kini, pencapaian YKPM termasuk meningkatkan modal benih yang diperlukan, mendapatkan kepakaran pertanian, dan pemasaran dan penjualan hasil eko-ladang.


🌳 Facebook

🌳 Instagram 

Berhubong dengan kami! 🌱

 

Laman web ini dalam pembinaan